Ponowne uruchomienie numerów telefonicznych PCPR w St. Woli

13.01.2021

Informujemy, że została przywrócona funkcjonalność dotychczasowych numerów telefonicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. Numery kontaktowe do poszczególnych działów PCPR pozostały bez zmian:

Sekretariat - 15 643 36 68
Księgowość - 15 643 37 01
Dział Pomocy Społecznej:
- zespół ds. pomocy instytucjonalnej i świadczeń - 15 643 36 67
- programy ze środków zewnętrznych 15 643 37 05
- zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej - 15 643 36 99
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
- wtz, kontrola beneficjentów, programy PFRON - 15 643 37 04
- turnusy rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny, bariery funkcjonalne - 15 643 36 66


czytaj dalej...

Nowy adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej...

07.01.2021

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli od 2021roku rozpoczęło działalność pod nowym adresem:

37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12  - budynek „Metalowiec”, 3 piętro, pokoje od 318-329.


czytaj dalej...

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021

30.12.2020

Informujemy, że Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania  różnic między regionami III” w 2021 roku oraz wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w...


czytaj dalej...

Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli poszukuje...

27.10.2020

Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli poszukuje wolontariuszy.


czytaj dalej...

Program "POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY"

04.09.2020

Informujemy o projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY) Projekt...


czytaj dalej...

Nowy adres Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o...

16.06.2020

Informujemy, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli z dniem 1 czerwca 2020 roku zmienił siedzibę i obecnie działa pod nowym adresem:

37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12
(budynek „Metalowiec” - parter)

Biuro Obsługi Klienta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli mieści się na parterze budynku i czynne jest w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  7.00 – 15.00
wtorek:  7.30 – 15.30


czytaj dalej...

Informacja dot. zajęć klubowych w WTZ

05.06.2020

Informujemy, że w terminie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. odbywa się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o  przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Ponadto zaznaczamy, że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju zajęcia klubowe mogą być prowadzone w warsztatach także w formie zdalnej.

Wzory wystąpień , wnioski oraz procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl


czytaj dalej...

Komunikat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o...

01.06.2020

W związku ze wznowieniem bezpośredniej obsługi w Powiatowym Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli informujemy:

1. W celu złożenia dokumentów lub odbioru kart parkingowych/legitymacji osoby niepełnosprawnej prosimy o umówienie się na wizytę pod numerem telefonu:

15 643 37 03 - składanie wniosków o ustalenie (stopnia) niepełnosprawności
15 600 12 33 - karty parkingowe i legitymacje os. niepełnosprawnych

Do dnia odwołania stanu epidemii, klienci Zespołu nie będą przyjmowani bez uprzedniej rejestracji swojej wizyty.

2. Osoby:
    • kaszlące i/lub
    • mające katar i/lub
    • objawy świadczące o infekcji
nie będą obsługiwane.

Osoby mające powyższe objawy infekcji prosimy o pozostanie w domu lub zgłoszenie się do lekarza POZ.


czytaj dalej...