Dane teleadresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stalowej Woli

ul. Podleśna 15 (IV piętro)
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 643 36 68, fax. 15 642 63 29
e-mail: pcprstwola@onet.pl
www.pcprstwola.naszaplacowka.pl

Adres skrytki ePUAP: /pcprstalowa/SkrytkaESP

 

Nr pok.

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr telefonu

418a

Dyrektor PCPR

Tomasz Brymora

łączy sekretariat

15 643 36 68

418

Sekretariat

Teresa Maślach

tel.: 15 643 36 68

fax.: 15 642 63 29

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

413

Samodzielny referent/pracownik socjalny

Waldemar Szostek

15 643 37 03

Pomoc administracyjna

Patrycja Chyła

Dział Obsługi Finansowej

414

Główny księgowy

Magdalena Gunia

15 643 37 01

Starszy księgowy

Ewa Pachla

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz

415

Inspektor

Konrad Filar

15 643 37 05

Dział Pomocy Społecznej

416

Kierownik Działu

Anita Działak-Żak

15 643 36 67

416

Zespół ds. pomocy instytucjonalnej i świadczeń

15 643 36 67

Starszy specjalista pracy socjalnej

Małgorzata Pietroniec

Referent prawno-administracyjny

Małgorzata Banaszak-Szwedo

Specjalista

Grzegorz Kwitek

415 Specjalista Karolina Paleń 15 643 37 05

417

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

15 643 36 99

Pedagog

Joanna Korczak-Bajda

Psycholog

Marta Wojtanowicz-Konior

Koordynator

Aneta Mazur

Koordynator

Małgorzata Pierścionek

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

420

Kierownik Działu

Janina Czech

15 643 37 04

Inspektor

Elżbieta Maziarz

419

Referent

Agnieszka Żymek

15 643 36 66

Referent

Beata Suszko