Informacja PZO w Stalowej Woli

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli informuje, że zawiesza orzekanie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności od dnia 16.03.2020r. do 31.03.2020r. w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-Cov-2. Wszystkie posiedzenia składów orzekających, które miały odbyć się w tym okresie zostaną przełożone na termin późniejszy.

Jednocześnie zastrzegamy, że czas zawieszenia pracy Składów orzekających może ulec przedłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Terminy nowych posiedzeń komisji będą wyznaczane po unormowaniu się obecnej sytuacji, a osoby zainteresowane będą informowane bezpośrednio.