Karty parkingowe ważne do 30.06.2015 r.

Informujemy, że  dniu 14 listopada 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1589 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W związku z wprowadzonymi zmianami karty parkingowe wydane przed dniem 1 lipca bieżącego roku zachowają ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. (dotychczas było do 30.11.2014r.).