Konferencja pt. „Uzależnienia dzieci i młodzieży”

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli odbyła się Konferencja pt. „Uzależnienia dzieci i młodzieży”. Konferencja została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. Skierowana była do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz Ośrodków Pomocy Społecznej w Pysznicy, Zaklikowie, Radomyślu nad Sanem, Bojanowie a także Zaleszanach. Ponadto na Konferencję zaproszone były Rodziny Zastępcze z terenu powiatu stalowowolskiego. W trakcie Konferencji odbył się wykład pt. „Uzależnienia od środków psychoaktywnych; narkotyki i dopalacze” poprowadzony przez Ojca Pawła Chmurę Franciszkanina, dyrektora Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano” w Chęcinach k. Kielc. Na konferencji swój wykład pt. „Uzależnienia behawioralne. Kiedy rozrywka staje się problemem” poprowadziła Pani Barbara Rozmus specjalistka terapii uzależnień, psycholog, Master Trener Treningu Zastępowania Agresji. W trakcie Konferencji odbyło się również spotkanie z policjantką z Komendy Powiatowej Policji zajmującą się profilaktyką społeczną, która między innymi zaprezentowała walizkę narkotykową. Dzięki niej uczestnicy Konferencji mogli zobaczyć substancje, które do złudzenia przypominają środki odurzające. Na zakończenie Konferencji odbyły się Warsztaty o tematyce „Uzależnienie w rozumieniu systemowym; wpływ na rodzinę” Ojciec Paweł Chmura oraz „Jak motywować do zmiany” Pani Barbara Rozmus.