Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek

Informujemy, że ogłoszony został Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek Etap Wojewódzki.

Celem Konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego.

Organizatorami Konkursu są: Renata Butryn Poseł na Sejm RP i Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są:
1) jednostki  administracji rządowej;
2) jednostki administracji samorządowej;
3) organizacje pozarządowe;
4) osoby fizyczne;
5) placówki edukacyjne;
6) media.

Termin zgłoszenia: od dnia 15 lipca do dnia 16 sierpnia 2015r.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.renatabutryn.pl