XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie pn. „Otwarte Drzwi”

W tym roku, po raz kolejny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie pn. „Otwarte Drzwi” w kategoriach rehabilitacja  społeczna, rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym, rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Termin składania prac w tegorocznej edycji upływa 29 lipca 2015 r. Szczegóły pod adresem:
 
http://www.pfron.org.pl/pl/konkursystatuetki/ogolnopolskie-konkursy-8/2775,Ogloszenie-XII-edycji-Ogolnopolskiego-Konkursu-OTWARTE-DRZWI.html

Istotnym celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowiska naukowego problematyką niepełnosprawności, a także uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz osób niepełnosprawnych. Konkurs w założeniu ma więc również wymiar popularyzatorski.

 

źródło: PFRON.