Nabór wystąpień w programie „Zajęcia klubowe w WTZ”

Kolejny nabór wystąpień w programie „Zajęcia klubowe w WTZ” już w listopadzie bieżącego roku

W ramach realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku realizacyjnym 2020 - trwającym od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku - przyjmowane będą od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2019 roku, w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby władz samorządu powiatowego.

Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach przedmiotowego programu podmioty prowadzące WTZ mogą ubiegać się o dofinansowanie zajęć klubowych. Pomoc finansowa udzielana jest przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu.

Termin  przyjmowania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli: od 1 listopada do 20 listopada 2019 r.