Nowa witryna internetowa i nowe logo PFRON

10 maja 2017 r. ruszyła nowa strona internetowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest ona elementem Strategii komunikacji PFRON, przyjętej przez Zarząd PFRON w grudniu 2016 r., której celem jest budowa wizerunku Funduszu jako nowoczesnej, efektywnej instytucji publicznej.

Nowa witryna internetowa spełnia standard WCAG 2.0, czyli jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Najważniejsze komunikaty są tłumaczone na język migowy.

Nowa strona dostępna jest pod adresem: http://nowastrona.pfron.org.pl/

Strona internetowa to element nowej identyfikacji wizualnej, której częścią jest nowe logo. Logo opowiada prostą historię - sygnet (znak graficzny) przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”, ale dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora – wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (źródło: PFRON).