Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Na podstawie §13 ust. 3 w związku z §13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 792), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli od dnia 04 maja 2020 r. - zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli w zakresie:

 1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności/
  o wskazaniach do ulg i uprawnień, w tym posiedzeń składów orzekających;
 2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności;
 3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
 4. Przyjmowania skarg i wniosków;
 5. Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

Interesanci mogą kontaktować się z Zespołem:

 1. korespondencyjnie na adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15
 2. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą PCPR/PZO w Stalowej Woli na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl
 3. e-mailowo na adres: pcprstwola@onet.pl
 4. telefonicznie: 15 643 37 03

 

Bezpośrednia obsługa interesantów – wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki,  wymagających osobistego stawiennictwa w siedzibie Zespołu: PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM USTALENIU DATY I GODZINY POD NUMEREM: 15 643 37 03.