Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że na podstawie §13 ust. 3 w związku z §13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 792), decyzją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli od dnia 04 maja 2020 r. do odwołania, wykonywanie zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli podlega ograniczeniom polegającym na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Sprawy załatwiane są na bieżąco za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz poprzez platformę ePUAP. Interesanci mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli:

  1. korespondencyjnie na adres: PCPR w Stalowej Woli,  ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
  2. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą PCPR w Stalowej Woli na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl
  3. e-mailowo na adres: pcprstwola@onet.pl
  4. telefonicznie: 15 643 36 68 (sekretariat) lub bezpośrednio z pracownikami poszczególnych działów:

Księgowość: 15 643 37 01

Dział Pomocy Społecznej:

Zespół ds. pomocy instytucjonalnej i świadczeń: 15 643 36 67

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej: 15 643 36 99

Programy ze środków zewnętrznych: 15 643 37 05

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

wtz, kontrola beneficjentów, programy PFRON: 15 643 37 04

turnusy rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, bariery funkcjonalne: 15 643 36 66

Pełny wykaz danych kontaktowych znajduje się na stronie: http://www.pcprstwola.naszaplacowka.pl/kontakt