Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

pilnie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

 

Rodzinna piecza zastępcza stanowi szansę dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w swojej rodzinie. Rodzina zastępcza jest najlepszą formą opieki nad dzieckiem poza rodziną naturalną. Jest bowiem wiele rodzin, które nie zaspakajają podstawowych potrzeb życiowych swoich dzieci, a brak miłości, poczucia bezpieczeństwa  i przynależności zagraża prawidłowemu rozwojowi dziecka.

Szczególną potrzebą Powiatu Stalowowolskiego jest tworzenie zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. Rodzinie poza pomocą pieniężną na utrzymanie dziecka, przysługuje wynagrodzenie. Dlatego zapraszamy małżeństwa lub osoby samotne gotowe do podjęcia tego rodzaju pracy i opieki nad dziećmi do 10 roku życia, których w myśl obowiązujących przepisów nie wolno umieszczać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dom dziecka).

Kwestie dotyczące rodzicielstwa zastępczego całościowo reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.). Zachęcamy do zapoznania się z jej zapisami.

Mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (pokój nr 417) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00; kontakt telefoniczny: (15) 643 36 99.

 

Serdecznie zapraszamy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli –

Organizator pieczy zastępczej w Powiecie Stalowowolskim