Program "Aktywny samorząd 2015"

Informujemy, że od 2 marca 2015r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2015”. W dniu 29 stycznia 2015r. uchwałą nr 13/2015 Zarząd PFRON zatwierdził Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015r.

Wnioski w ramach poszczególnych Modułów, Obszarów i Zadań programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15 (budynek Starostwa Powiatowego), IV piętro, pok. 419, tel. 15 643 36 66.

Druki wniosków można pobrać z sekcji "Dokumenty do pobrania" (link)