Program "Aktywny samorząd" w 2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli informuje, że od  1 marca 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2017”.

W dniu 24 stycznia 2017 r. Zarząd PFRON zatwierdził Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017.