Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019 r.

Informujemy, że  Zarząd PFRON przyjął  Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania  różnic między regionami III” w 2019 roku oraz wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w Programie w 2019 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2019r.:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski i wystąpienia samorządów  powiatowych dotyczące obszarów B, C, D,  F i G, przyjmowane będą w terminie od 30.11.2018r. do 28.02.2019 r.

Z uwagi na to, że warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez samorząd powiatowy oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu, należy przedłożyć wnioski dotyczące obszarów B, C, D,  F i G, które realizowane są przez samorząd powiatowy i należy  złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, w terminie od 30.11.2018r.  do dnia 09.02.2019r.

W przypadku obszaru E programu  wnioski  przyjmowane są od 01.11.2017r. do dnia 31.10.2019r.

Wszelkie niezbędne informacje w zakresie procedur realizacji  dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl