Rodzina miejscem budowania bezpiecznych więzi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli od lipca do grudnia 2016 r. realizuje projekt pt. Rodzina miejscem budowania bezpiecznych więzi w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie”.

W projekcie bierze udział niemal 200 osób z terenu powiatu stalowowolskiego. Odbiorcami projektu są przede wszystkim rodziny z dziećmi zagrożone zjawiskiem przemocy domowej, podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej.

Projekt ma na celu rozwój działań profilaktycznych, które podniosą świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach realizowanego projektu zaplanowano dwa wyjazdy integracyjne, mające na celu pogłębienie więzi pomiędzy członkami rodzin, które odbyły się w dniach 20 i 26 sierpnia br. W każdej z gmin przeprowadzone zostaną warsztaty w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców część I. Zorganizowane zostaną również Warsztaty z budowania bezpiecznych więzi. Dla rodziców z dziećmi przeprowadzone zostaną warsztaty aktywizacyjno – twórcze tj. warsztaty kulinarne, plastyczne oraz samoobrony.