System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) od 1 stycznia 2020r. zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Link do materiału na portalu SOW: kliknij tutaj.