Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z aktywizacji społecznej i zawodowej!

W miesiącach październik - listopad 2014 r. PCPR w Stalowej Woli przeprowadza rekrutację uczestników do projektu systemowego. Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo. Oferujemy zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym oraz prawnikiem. Oferujemy 150 godzinne szkolenie zawodowe w specjalnościach:

  • Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • Kosmetyczka z elementami wizażu
  • Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie
  • Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

 

Organizujemy staże zawodowe.

Uczestnicy wyjadą na turnus rehabilitacyjny.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Więcej informacji można uzyskać u doradcy ds. osób niepełnosprawnych pod numerem telefonu 15 643 37 05.