Zasady wydawania kart parkingowych

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowało materiał informacyjny dotyczący zasad wydawania kart parkingowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), które weszły w życie dnia 01.07.2014r.

Poniżej zamieszczamy odnośnik do w/w informacji:

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Nowe zasady wydawania kart parkingowych.