"Aktywny Samorząd" - zmiana terminu przyjmowania wniosków

Informujemy, że Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

Zmianie uległ termin przyjmowania wniosków w module I Programu - termin ten został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia.

 

Poniżej znajduje się odnośnik do komunikatu PFRON:

Komunikat PFRON w sprawie zmiany terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”