Zmiany w programie Aktywny Samorząd

Informujemy, że Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Zmiany obejmują m.in. termin przyjmowania wniosków.

Po zmianach przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
1)        w przypadku modułu I  – do dnia 30 sierpnia,
2)        w przypadku modułu II – do dnia 10 października,
danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.