Zmiany w programie "Aktywny samorząd"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uwzględniając postulaty środowiska osób niepełnosprawnych, a także wielu Realizatorów programu oraz m.in. Związku Powiatów Polskich – podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Modyfikacja dokumentu pn „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku w tym względzie, została przyjęta uchwałą Zarządu PFRON w dniu 17 lipca 2019 r.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pokój 419, tel. 15 643 36 66. Aktualne formularze znajdują sie w zakładce "Dokumenty do pobrania" w sekcji dot. programu "Aktywny samorząd".

Ponadto przypominamy, że przyjmowanie wniosków w Module I następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.