Rodzina miejscem budowania bezpiecznych więzi

04.10.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli od lipca do grudnia 2016 r. realizuje projekt pt. Rodzina miejscem budowania bezpiecznych więzi w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w...


czytaj dalej...

VI Piknik Rodzinny pod hasłem „Rodzina to najlepsza...

15.06.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełniące obowiązki Organizatora Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim informuje, że z inicjatywy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz rodziców zastępczych w dniu 3 czerwca 2016 r. zorganizowany został VI Piknik Rodzinny.  Uroczystość...


czytaj dalej...

Program wyrównywania różnic między regionami III

02.03.2016

Informujemy, że  Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku oraz wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w Programie w...


czytaj dalej...

Program "Aktywny samorząd 2016"

02.03.2016

Ruszył program „AKTYWNY SAMORZĄD 2016".


czytaj dalej...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

16.02.2016

Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 22 – 27 lutego 2016r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób...


czytaj dalej...