Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli uprzejmie informuje, że od  1 marca 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2020”. W dniu 07 stycznia 2020 r. uchwałą nr 3/2020 Zarząd PFRON zatwierdził Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 r.

W bieżącym roku wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I oraz Modułu II można składać przez Internet za pośrednictwem platformy SOW - Systemu Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/.

Osoby zainteresowane zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem  systemu SOW.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, znajduje się:

  • na portalu SOW (włącznie z filmem instruktażowym),
  • na wymienionym wyżej Portalu Profilu Zaufanego,
  • na portalu OBYWATEL.GOV.PL,
  • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Terminy przyjmowania wniosków:

  1. Moduł I – od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  2. Moduł II:
  • od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. (dla wniosków roku akademickiego 2019/2020)
  • od 1 września 2020 r. do 10 października 2020 r. (dla wniosków roku akademickiego 2020/2021)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pok. 419 lub pod nr telefonu 15 643 36 66.

Ze szczegółowymi warunkami dofinansowania można zapoznać się w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2020 r. Treść programu, w tym warunki uczestnictwa w programie zawarte są również w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

 

Materiał informacyjny Aktywny samorząd 2020 (link)

Druki do pobrania (link)