Program „Aktywny samorząd” – przypominamy o terminie składania wniosków

Do 30 sierpnia br. można składać wnioski w ramach Modułu I w programie „Aktywny samorząd”. Realizatorami programu w województwie podkarpackim są wszystkie powiaty. Zainteresowanych uczestnictwem w programie zapraszamy do kontaktu z jednostkami realizatora w powiecie, w którym mieszkają. Są to głównie powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie.

W ramach Modułu I można skorzystać z następujących form wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków na semestr zimowy 2018/2019 w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji odbędzie się w terminie od 1 września 2018 r. do 10 października 2018 r.

 

Informacją służymy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, nr telefonu 15 643 36 66, 15 6643 37 04