Informacja dla lekarzy okulistów - Aktywny samorząd

04.03.2021

Ważna informacja dla lekarzy okulistów - dotyczy zaświadczeń określających parametry wzroku na potrzeby programu Aktywny samorząd.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją dotyczącą sposobu wypełniania zaświadczeń przez lekarzy okulistów na potrzeby uczestnictwa w Module I, obszarze B  Programu „Aktywny samorząd”.
Bardzo prosimy o jej przekazywanie lekarzom okulistom wystawiającym przedmiotowe zaświadczenia. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których konieczne jest ich korygowanie lub ponowne wystawienie z powodu niedostarczenia niezbędnych informacji w pierwszym dokumencie.

Informacja dla lekarzy okulistów - dotyczy zaświadczeń określających parametry wzroku na potrzeby programu „Aktywny samorząd” -  Plik do pobrania [pdf, 424.95 kB]

źródło SOW PFRON (link)


czytaj dalej...

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2021 r.

01.03.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli informuje, że od  1 marca 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2021”. W dniu 11 stycznia 2021 r. uchwałą nr 2/2021 Zarząd PFRON zatwierdził Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 r.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Program "Aktywny samorząd".


czytaj dalej...

Ogłoszenie o konkursie

19.02.2021

 OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE Na podstawie Uchwały Nr XXV/194/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok, a także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...


czytaj dalej...

Ponowne uruchomienie numerów telefonicznych PCPR w St. Woli

13.01.2021

Informujemy, że została przywrócona funkcjonalność dotychczasowych numerów telefonicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. Numery kontaktowe do poszczególnych działów PCPR pozostały bez zmian:

Sekretariat - 15 643 36 68
Księgowość - 15 643 37 01
Dział Pomocy Społecznej:
- zespół ds. pomocy instytucjonalnej i świadczeń - 15 643 36 67
- programy ze środków zewnętrznych 15 643 37 05
- zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej - 15 643 36 99
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
- wtz, kontrola beneficjentów, programy PFRON - 15 643 37 04
- turnusy rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny, bariery funkcjonalne - 15 643 36 66


czytaj dalej...

Nowy adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej...

07.01.2021

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli od 2021roku rozpoczęło działalność pod nowym adresem:

37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12  - budynek „Metalowiec”, 3 piętro, pokoje od 318-329.


czytaj dalej...