Dodatkowe środki PFRON w 2019r.

Informujemy, że w związku z pozyskaniem dodatkowych środków PFRON istnieje możliwość ubiegania się przez osoby niepełnosprawne w bieżącym roku o dofinasowanie do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Stosowne wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli - Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / pokój 419/.