Informacja na temat rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert-Wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych