Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli informuje, że od  1 marca 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2021”. W dniu 11 stycznia 2021 r. uchwałą nr 2/2021 Zarząd PFRON zatwierdził Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 r.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Program "Aktywny samorząd".