„Aktywny Samorząd” Moduł II

Informujemy, iż od 16.09.2019 r. można składać elektronicznie wnioski  o dofinansowanie w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II  za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Do wniosku należy dołączyć zeskanowane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać niżej wymienione załączniki (za wyjątkiem wniosku, który należy uzupełnić w SOW), wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego elektronicznie wniosku.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2019 roku.

Obowiązujące wzory załączników:

  1. Wniosek
  2. Załącznik nr 1 wniosek o dochodach
  3. Załącznik nr 3 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  4. Zaświadczenie z uczelni
  5. Zaświadczenie od pracodawcy

W przypadku Wnioskodawców, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy należy dołączyć zaświadczenie o statusie osoby (w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy).

W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny – należy dołączyć skan Karty Dużej Rodziny

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku przez system SOW w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II proszone są o założenie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pok. 419 lub pod nr telefonu 15 643 36 66.

Druk wniosku do pobrania: Wniosek Aktywny Samorząd - Moduł II