Ogłoszenie o konkursie „Działania na rzecz osób...

27.02.2020

Na podstawie Uchwały Nr XV/128/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 rok, a także
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz w oparciu o Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XII/103/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 października 2019 r. Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego i przeznacza kwotę 34 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.


czytaj dalej...

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

13.01.2020

Szanowni Państwo, Informujemy, że w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) od 1 stycznia 2020r. zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Link...


czytaj dalej...

Informacja

27.12.2019

Uprzejmie informujemy, że w Sylwestra 31 grudnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli będzie czynne do godz. 14.00.


czytaj dalej...

Komunikat

17.12.2019

Informujemy, że od dnia 01.01.2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli zaprzestaje użytkować dotychczasowy numer faxu: 15 642 63 29, który zostanie wyłączony.

Pozostałe numery telefonów nie ulegają zmianie.

W związku z tym prosimy o kierowanie korespondencji innymi dostępnymi sposobami m.in. przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej (ePUAP, email).


czytaj dalej...

Program wyrównywania różnic między regionami III w...

11.12.2019

Informuję, że  Zarząd PFRON przyjął  „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania  różnic między regionami III” w 2020 roku oraz wykaz powiatów kwalifikujących się do...


czytaj dalej...

Dodatkowe środki PFRON w 2019r.

06.12.2019

Informujemy, że w związku z pozyskaniem dodatkowych środków PFRON istnieje możliwość ubiegania się przez osoby niepełnosprawne w bieżącym roku o dofinasowanie do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Stosowne wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy...


czytaj dalej...

Nabór wystąpień w programie „Zajęcia klubowe w WTZ”

17.10.2019

Kolejny nabór wystąpień w programie „Zajęcia klubowe w WTZ” już w listopadzie bieżącego roku


czytaj dalej...