Komunikat

17.12.2019

Informujemy, że od dnia 01.01.2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli zaprzestaje użytkować dotychczasowy numer faxu: 15 642 63 29, który zostanie wyłączony.

Pozostałe numery telefonów nie ulegają zmianie.

W związku z tym prosimy o kierowanie korespondencji innymi dostępnymi sposobami m.in. przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej (ePUAP, email).


czytaj dalej...

Program wyrównywania różnic między regionami III w...

11.12.2019

Informuję, że  Zarząd PFRON przyjął  „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania  różnic między regionami III” w 2020 roku oraz wykaz powiatów kwalifikujących się do...


czytaj dalej...

Dodatkowe środki PFRON w 2019r.

06.12.2019

Informujemy, że w związku z pozyskaniem dodatkowych środków PFRON istnieje możliwość ubiegania się przez osoby niepełnosprawne w bieżącym roku o dofinasowanie do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Stosowne wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy...


czytaj dalej...

Nabór wystąpień w programie „Zajęcia klubowe w WTZ”

17.10.2019

Kolejny nabór wystąpień w programie „Zajęcia klubowe w WTZ” już w listopadzie bieżącego roku


czytaj dalej...

„Aktywny Samorząd” Moduł II

16.09.2019

Informujemy, iż od 16.09.2019 r. można składać elektronicznie wnioski  o dofinansowanie w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II  za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie...


czytaj dalej...

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do...

12.09.2019

Dnia 1 października 2019 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

W związku z tym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie internetowej obszerny materiał informacyjny dotyczący zasad ubiegania się o tzw. 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Z materiałem ZUS można zapoznać się pod natępującycm adresem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941


czytaj dalej...

Komunikat dot. programu Aktywny samorząd - Moduł II

02.09.2019

W związku z wdrażaniem Systemu Obsługi Wsparcia w Powiecie Stalowowolskim w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd’” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym informuję, że nabór wniosków w tym zakresie zostanie ogłoszony niezwłocznie po opracowaniu formularza wniosku, niezbędnych załączników do wniosku  oraz procedur w tym zakresie.

O terminie rozpoczęcia naboru wniosków w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 poinformujemy w odrębnym komunikacie.


czytaj dalej...